پنجره های PVC و UPVC در برابر آتش سوزی

پنجره های PVC و UPVC در برابر آتش سوزی

پنجره های PVC و UPVC در برابر آتش سوزی

پنجره های PVC و UPVC در برابر آتش سوزی 

پروفیل ساختار پنجره UPVC به دلیل ادغام با CPE که یکی از نواع تعدیل کننده UPVC می‌باشد، در مقابل آتش سوزی و حریق مقاوم بوده و شعله ور نخواهد شد و خود به تنهایی قابلیت اشتعال و آتش سوزی نداشته و حتی از پهناور شدن آتش پیشگیری می‌کند.

شعله های عادی و کوچک مانند شعله کبریت بر روی پروفیل های یو پی وی سی تاثیری نداشته و آن‌ها را نمی سوزاند. اضافه کردن میزان مناسبی از تثبیت کننده حرارتی ، پایداری این پروفیل ها را در برابر حرارت افزایش داده و مانع از آسیب درب و پنجره ها در مقابل نوسانات آب و هوایی و حرارت به وجود آمده ازتابش خورشید می گردد . پروفیل های یوپی وی سی هنگامی که در مجاورت شعله آتش قرار بگیرند بسیارآهسته می سوزند.